Sovelluksen virtualisointi ja VDI Icon

Digitaaliset työtilat

Integroi tekniikkaa, alustoja, laitteita ja pilviä suojataksesi ja yksinkertaistaaksesi IT-hallintoa. Toimita työntekijöille yksilöllinen tarvittavien järjestelmien ja työvälineiden käyttöoikeus tarvittuun aikaan ja tarvitulla tavalla.

DIGITAL WORKSPACE

Citrix Workspace

Mitä digitaalinen työtila tarkoittaa?

Digitaalinen työtila on joustava ja integroitu tapa toimittaa ja hallinnoida käyttäjien tarvitsemia sovelluksia, työpöytiä, tietoja ja laitteita tilannesidonnaisesti ja turvallisesti. Yhdenmukaistettu, kontekstisidonnainen ja turvallinen digitaalinen työtila Citrixiltä antaa välineet tähän kaikkeen ja mahdollisuuden hyödyntää hybridi- ja monipilviympäristöjen täydet edut. Samalla se yksinkertaistaa hallintoa ja turvallisuushaasteiden ratkaisemista ihmiskeskeisellä lähestymistavalla. Täysin turvallisen digitaalisen työtilan täytyy olla:

Yhtenäistetty

IT pystyy määrittämään, seuraamaan ja hallinnoimaan koko teknistä IT-infrastruktuuria yhdeltä läpinäkyvältä alustalta ja toimittamaan yhdenmukaistetun käyttäjäkokemuksen.

Kontekstisidonnainen

Digitaaliset työtilat käyttävät koneoppimista sopeutuakseen jokaisen työntekijän toimintamalleihin ja poikkeuksiin. Näin työntekijät voivat tehdä työnsä turvallisesti ja tuottavasti missä tahansa.

Turvallinen

Ihmiskeskeinen lähestymistapa turvallisuuteen asettaa käyttäjän turvallisuuskehyksen keskipisteeseen. Se yhdistää kaiken tiedon käyttäjästä ja hänen toiminnastaan tarjotakseen käyttäjälle kontekstuaalisen pääsyn, turvallisuusvalvonnan ja ennakoivan analytiikan, jotta voidaan saavuttaa täysi näkyvyys verkon ja käyttäjien ekosysteemissä.

Työpaikkasi voi tulla mukana, taskussasi. Vaikka lähdet toimistosta ja suljet istunnon, voit jatkaa työskentelyä junassa – kohdistin on paikassa, johon jätit sen. Tämä on tulevaisuutta. Näin sen tulee toimia.
Markus Marksteiner
Group CTO
Baloise Group

Miksi Citrix Workspace?

Alati kasvavaa eri pilvissä sijaitsevaa SaaS-, verkko- ja mobiilisovellusten määrää on hankalaa hallita ja se lisää turvallisuusriskejä. Citrix Workspacen ihmiskeskeinen lähestymistapa turvallisuuteen palauttaa hallinnan IT-osastolle, jolloin se voi hallita ennakoivasti tietoturvauhkia tämän päivän hajautetuissa, hybridi- ja monipilvi- ja monilaiteympäristöissä. Vain Citrix voi täysin koota yhteen kaikki sovellukset ja tiedot – sekä toimitiloissa että pilvessä – toimittaakseen oikeanlaisen kokemuksen oikealle käyttäjälle juuri oikeaan aikaan.

Tunnettavuus yritysmaailmassa

  • Citrix Virtual Apps vähentää työpöytien tukikustannuksia 1,7 miljoonalla dollarilla.

  • Citrix on nimetty markkinajohtajaksi IDC MarketScape -raportissa ”Maailmanlaajuinen arviointi yritysten mobiliteetin hallinnointiohjelmistojen toimittajista 2018”

  • Citrix on nimetty johtavaksi sisältöyhteistyöalustojen toimittajaksi 2018 Gartner Magic Quadrant -raportissa.

  • Muista Citrix, kun valitset sovelluksentoimitus-
    palveluita

Valikoidut kumppanuutemme