Tee tietoturvasta modernimpaa

Puutu kasvaviin kyberturvallisuusuhkiin omaksumalla ihmiskeskeinen lähestymistapa tietoturvaan

Työmäärien siirtyessä nopeasti pilvipalveluihin ja käyttäjien tullessa riippuvaisemmiksi SaaS-sovelluksista, luotettavasta pääsystä tulee vaatimus, joka tietotekniikan tulee täyttää – varsinkin, koska käyttäjät odottavat saavansa saumattoman pääsyn laitteiden ja paikkojen välillä. Tämä tarkoittaa, että organisaatiot – kuten oma organisaatiosi – tarvitsevat käytön hienovalvontaa sallivan lähestymistavan tietoturvaan, ja mahdollisuuden säätää samalla tilannekohtaisia tekijöitä, kuten paikka ja käyttäjän toiminta. Aikaisemmista monikäyttöoikeuksellisista ja pisteratkaisuista poiketen tämän modernin lähestymistavan tietoturvaratkaisun täytyy tarjota laaja ja integroitu näkymä jaettuun tietotekniikkaympäristöön. Näin sekä sisäiset että mahdolliset ulkoiset uhat voidaan tunnistaa helpommin ja niistä pysytään askeleen edellä.

Tutustu

Citrix Workspace tarjoaa kaikille käyttäjille yksinkertaisen ja yksilöidyn, asiayhteyteen ja valintoihin pohjautuvan käyttäjäkokemuksen. Tietotekniikkaosasto voi asettaa tilannekohtaisia sääntöjä mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin automaattisesti – myöntäen tai eväten käyttöoikeuksia käyttäjän, sijainnin, laitteen tai epäilyttävän toiminnan pohjalta. Mahdollistaessasi kertakirjautumisen (SSO) kaikkialla verkossa, SaaS-ratkaisun sekä virtuaalisovellukset on tietotekniikan hallinta helpompaa ja käyttäjäkokemus parempi.

Citrix Workspace -ratkaisun ansiosta henkilöstö voi olla mobiili laite- ja sovellusvalvontakäytäntöjä sovellettaessa saumattomasti. Suojaa tiedot päästä päähän -salauksella tietojen liikkuessa päätepisteen, verkon ja yhtiön resurssien välillä. Tietotekniikkaosasto voi hyödyntää edistynyttä tallennusteknologiaa sekä suojata näin laitteella olevat sovellukset ja tiedot erittäin suojatulla salatulla avainsäilöholvilla.

Koska Citrix Workspace takaa näkyvyyden kaikissa päätepisteissä, verkkopolulla, verkkoliikenteessä, tietojen tallennuspaikoissa sekä verkko-, virtuaali- ja SaaS-sovelluksissa, on haittaohjelmien havaitseminen helpompaa. Todennäköisesti kohteeksi joutuvat sovellukset voidaan eristää ja näin suojata ne hyökkäyksiltä. Selaustoimintaa voidaan tarkkailla ja epäilyttävä sivuston käyttö voidaan ohjata turvallisempaan eristettyyn paikkaan ja näin estää mahdollinen haittatoiminta tai vahingollisten tietojen pääsy järjestelmän piiriin. Käytäntöjä käyttämällä estettyjä sivustoja voidaan valvoa ja hallinnoida keskitetysti.

Citrix Workspace myös auttaa liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisessa keräämällä tietoa verkosta sekä verkko-, virtuaali- ja SaaS-sovelluksista. Varmista sovellusten ja palveluiden saatavuus ja teho käyttäjille kaikkina aikoina ”aina käynnissä” -liitettävyydellä jopa palvelimen tai verkon toimintakatkosten aikana sekä suojaus liiketoiminnan häiritsemiseen tähtääviä hyökkäyksiä vastaan.

Citrix Workspace suojaa kaikkein arkaluontoisimmat liiketoimintatiedot riippumatta siitä, ovatko tiedot käytössä, liikkeessä tai tallennettuina – pilvipalvelussa olevaan datakeskukseen. Käyttäjät voivat helposti vaihtaa asiakirjoja ja työskennellä niiden parissa yhdessä varmistaen samalla alan standardeja vastaavan, kaikkien metatietojen ja sisällön AES 256 -salauksen. Integroimalla tietojen menettämisen estämisen ratkaisuja saadaan näkyvyyttä ja hallintavalmiuksia arkaluontoisten tietojen suhteen.

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on helppoa, kun koko infrastruktuuri on näkyvissä. Citrix Workspace -ratkaisulla on helpompaa pitää yllä vaatimustenmukaisuutta sekä hallintaa koskevia seikkoja, kuten tieto-oikeuksien hallintaa ja tietojen menettämisen estämistä. Tämä tapahtuu integroimalla käyttäjien rooleja ja vastuita suoraan siihen, miten he käyttävät sovelluksia ja tietoja. Näin sekä ulkoisten että sisäisten arkaluontoisten tietojen varastamisyritysten havaitseminen ja estäminen on helpompaa.

Näe Citrix Workspace toiminnassa

Osallistu live-esittelyyn.