Takaisin sanastoon

Mitä tarkoittaa yritysten mobiliteetinhallinta?

Yritysten mobiliteetinhallinta on sarja tekniikoita, prosesseja ja käytäntöjä, joilla yrityksen ja työntekijöiden omistamien mobiililaitteiden käyttöä organisaation sisällä voidaan suojata ja hallinnoida. Yritysten mobiliteetinhallinta kehittyy jatkuvasti mukautuakseen loputtomasti muuttuviin laitealustoihin ja työpaikkojen mobiliteettisuuntauksiin.

Miten yritysten mobiliteetinhallinta kehittyy?

Yritysten mobiliteetinhallintaratkaisut syntyivät ”tuo oma laitteesi” -liikkeen (Bring Your Own Device, BYOD) tuloksena. Työpaikoilla tapahtuvan mobiililaitteiden käytön rajoittamisen sijaan monet organisaatiot valitsevat yritysten mobiliteetinhallintaratkaisujen käyttöönoton – näin käyttäjille suodaan joustavuutta samalla, kun tietotekniikkaosasto säilyttää valvonnan mahdollisuuden. 

Kuinka mobiililaitteiden hallinta (Mobile Device Management, MDM) toimii?

Yritysten liikkuvuudenhallinta sai alkunsa — ja nyt myös sisältää — mobiililaitteiden hallinnan, joka pitää käyttäjien laitteet täysin IT-osaston hallinnassa. MDM suojelee tietoja hyödyntämällä laitteen valmistajan tai alustantarjoajan välittämiä laitetason käytäntöjä. Näiden käytäntöjen avulla tietotekniikkaosasto voi määrittää, suojata ja tukea mobiilikäyttäjiä. Tietotekniikkaosasto voi esimerkiksi ottaa käyttöön koko laitteen kattavan salauksen ja automaattisesti lukita tai pyyhkiä tyhjäksi jonkin laitteen.

Kuinka mobiilisovellusten hallinta toimii?

Mobiilisovellusten hallinta on toinen yritysten mobiliteetinhallinnan keskeinen osa. Mobiilisovellusten hallinnan avulla tietotekniikkaosasto voi hallinnoida vain sovelluksia, ei koko laitetta. Tietotekniikkatiimi voi ottaa käyttöön tietyissä sovelluksissa tietoturvakäytäntöjä, rajoittaa yrityksen tietojen jakamista sovellusten kesken sekä poistaa valikoidusti sovelluksia ja niihin mahdollisesti liittyviä tietoja ilman tarvetta tietojen pyyhkimiseen koko laitteesta. Tietotekniikkatiimi ei voi hallinnoida henkilökohtaisia sovelluksia mobiilisovellusten hallinnalla.

Miten yhtenäinen päätelaitteiden hallinta toimii?

Koska tietotekniikka-ala pyrkii tukemaan uudempia laitealustoja, kuten Windows 10 -käyttöjärjestelmää, monet yritysten mobiliteetinhallintapalveluiden myyjät kehittävät omia ratkaisujaan tarjoamaan yhtenäistä päätelaitteiden hallintaa. Yhtenäinen päätelaitteiden hallinta sisältää kaikki yritysten mobiliteetinhallinnan ominaisuudet, mutta sen avulla tietotekniikkatiimi voi myös hallinnoida kaiken tyyppisiä päätelaitteita – mukaan lukien iOS, Android, Windows, Chrome OS ja Mac OS – yhden ainoan ohjauspäätteen kautta. Yhtenäisen päätelaitteiden hallinnan ratkaisut antavat käyttäjille myös pääsyn kaikkiin omiin sovelluksiinsa ja tiedostoihinsa.

Miten tuottavuus voidaan maksimoida yritysten mobiliteetinhallinnan avulla?

Yritysten mobiliteetinhallinnan tavoite ei ole vain sen mahdollistaminen, että loppukäyttäjät voivat työskennellä mobiililaitteilla – tavoite on myös auttaa heitä olemaan samalla mahdollisimman tuottavia. Vaikka kuluttajasovellukset ovat helppokäyttöisiä ja käteviä, eivät ne tarjoa liiketoimintaan liittyvien rutiinitehtävien hoitamiseksi tarvittavaa toiminnallisuutta – liiketoiminnan edellyttämästä tietoturvatasosta puhumattakaan.

Yritysten mobiliteetinhallintaratkaisut tarjoavat liiketoimintaan luotuja mobiilituottavuussovelluksia – esim. sähköposti, kalenteri, suojattu verkkoselain, asiakirjojen muokkaus sekä yrityksen resurssien, kuten sovellusten, työpöytien ja tiedostojen etäkäyttö, joiden avulla mobiilityöntekijät voivat olla yhtä tuottavia ja suojattuja kuin toimistossa ollessaan.

Saat tietoa siitä, miten Citrix voi yksinkertaistaa digitaalisia työtiloja yhdistetyllä päätelaitteiden hallinnalla vierailemalla Citrixin päätelaitteiden hallinnan sivulla.

Lisämateriaalit: