Takaisin sanastoon

Mitä virtualisointi on?

Virtualisointi tarkoittaa usean virtuaalisen koneen luontia yhdestä fyysisestä koneesta käyttäen Hypervisor-nimistä ohjelmistoa. Virtuaaliset koneet toimivat täysin fyysisten koneiden lailla, mutta ne käyttävät fyysisen koneen tietojenkäsittelyresursseja – kuten keskusyksikköä, muistia ja tallennustilaa. Hypervisor kohdistaa näitä tietojenkäsittelyresursseja kuhunkin virtuaaliseen koneeseen tarpeen vaatimalla tavalla. 

Mitä hyötyä virtualisoinnista on?

Se, että yksi kone toimii useana koneena tarkoittaa pienemmän palvelinmäärätarpeen lisäksi sitä, että hallussa olevia palvelimia voidaan käyttää niiden täydellä kapasiteetilla. Tämä tehokkuuden kasvaminen tarkoittaa puolestaan säästöjä laitteisto-, jäähdytys- ja huoltokustannuksissa.

Tämän lisäksi ei tarvita enää erillisiä palvelimia vanhojen sovellusten ja eri käyttöjärjestelmätyyppien ja -versioiden käyttöön. Virtualisoinnin avulla samassa koneessa voidaan käyttää eri tyyppisiä sovelluksia, työpöytiä ja käyttöjärjestelmiä.

Mitä voidaan virtualisoida?

Palvelimen virtualisointi

Palvelimet ovat tehokkaita, erityisiä monimutkaisia tehtäviä suorittamaan suunniteltuja koneita. Tietotekniikkaosastot kohdistavat usein yhden tehtävän tai sovelluksen kutakin palvelinta kohden – mutta tämä saattaa usein johtaa kapasiteetin vajaakäyttöön. Lopputulos saattaa myös olla liian suuri määrä palvelimia, liian vähän tilaa omassa datakeskuksessa sekä suuret sähkölaskut.

Palvelimen virtualisoinnin avulla palvelimen täyttä tehoa voidaan hyödyntää jakamalla se useisiin virtuaalisiin palvelimiin, joista kukin käyttää omaa käyttöjärjestelmäänsä. Näin on mahdollista saada aikaan enemmän vähemmillä resursseilla, ja vähentää laitteisto- ja käyttökuluja merkittävästi.

Sovellusten ja työpöytien virtualisointi

Tämän päivän työntekijät haluavat käyttää omia laitteitaan ja saada pääsyn sovelluksiinsa toimiston ulkopuolelta. Sovellusten ja työpöytien asentaminen kunkin työntekijän yksittäiselle tietokoneelle sekä niiden ylläpito on kallista, ja se saattaa myös olla hallinnollinen ja tietoturvapainajainen. 

Virtuaaliset sovellukset ja työpöydät taas sijaitsevat keskuspalvelimella, josta käsin tietotekniikkaosasto voi antaa käyttöön kerralla satoja simuloituja sovelluksia ja työpöytiä käyttäjille sen sijaan, että niitä täytyisi asentaa jokaiseen tietokoneeseen. Sama koskee korjaustiedostoja ja päivityksiä. Ihmiset käyttävät virtuaalisia sovelluksia ja työpöytiä aivan samalla tavalla kuin alkuperäisiäkin versioita. Lisäksi he voivat siirtyä niihin eri laitteilta ja saada saman käyttökokemuksen.

Sen lisäksi, että sovellusten ja työpöytien virtualisointi antaa työntekijöille vapauden tehdä töitä siten, silloin ja siellä, missä he haluavat, tietotekniikkaosastolle tämä tarkoittaa tehokkaampaa valvontaa, parempaa tietoturvaa ja helpompaa hallinnointia. Lisäksi virtuaalisten sovellusten ja työpöytien avulla organisaatiot varmistavat säädösten noudattamisen, vikatilanteiden hallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden.

Verkon virtualisointi

Virtualisoitujen käyttöympäristöjen kasvattaessa suosiotaan ja levinneisyyttään useat organisaatiot virtualisoivat myös omia verkkojaan. Verkon virtualisoinnin avulla verkon ohjelmointi ja valmistelu on helpompaa – esimerkkeinä kuormituksen tasaus ja palomuurit – ilman tarvetta muokata perustana olevaa infrastruktuuria. Tietotekniikkaosastot hallinnoivat ohjelmistokomponentteja yleensä käyttäen ohjelmistoihin pohjautuvia pääkäyttäjän ohjauspäätteitä.

Sitä mukaa, kun tietojenkäsittelytarpeet kehittyvät, verkon virtualisointi yksinkertaistaa sitä, miten tietotekniikkaosastot antavat käyttöön, skaalaavat ja säätävät työmäärää.

Virtualisoinnin rooli pilvitekniikassa

Pilvitekniikka tarkoittaa jaettujen tietojenkäsittelyresurssien, ohjelmistojen tai tietojen jakamista palveluna internetin kautta. Virtualisointi on yksi keskeisistä pilvitekniikan mahdolliseksi tekevistä tekniikoista. Pilvipalveluiden tarjoajat käyttävät virtualisointia, jotta he voivat palvella useita asiakkaita yhdeltä palvelimelta käsin. Useat organisaatiot käyttävät sekä virtualisointia että pilvitekniikkaa tehokkuuden maksimoimiseksi.

Lue lisää Citrix Virtual Apps and Desktops- sekä Citrix Workspace -ratkaisusta.

Lisämateriaalit:

Lataa virtuaalisten työpöytien ympäristön (VDI) paketti
Miten VDI käsittelee tärkeimpiä tietotekniikka-alan haasteita
Kustannusten pienentäminen ja tehokkuuden lisääminen Cloud VDI:llä ja Azurella
Virtual Apps and Desktops ja Windows 10 -siirtopaketti