Suojaa digitaalinen liiketoimintasi. Turvaa sovellukset ja tieto.

Oletko valmis yleiseen tietosuoja-asetukseen?

Lue EU:n uusista tietosuojasäännöistä

Pysy kehittyvien tietoturvauhkien edellä

Tämän päivän lisääntyvässä määrin digitaalisessa ympäristössä paineet hallita ja suojata laitteita, loppupisteitä ja verkkoja koettelevat olemassa olevien infrastruktuurien rajoja. Perinteiset perimetreihin perustuvat lähestymistavat ja yksittäiset ratkaisut eivät pysy tulevien hyökkäysten tahdissa.

Keskittymällä turvaamaan tärkeimmät liiketoimintaomaisuutesi – sovelluksesi ja tietosi – voit sekä yksinkertaistaa että vahvistaa turvallisuutta tuottavuudesta tinkimättä.

Tee päätös yrityksesi tietoturvastrategiasta

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme tietoturvaan antaa IT-osastoille tehokkaan keskitetyn kontrollin liiketoimintasovellusten ja -tiedon hallintaan, käyttöön ja isännöintiin. Citrix-ratkaisut tarjoavat 5 tärkeää yritysturvallisuusominaisuutta, jotka turvaavat kattavasti kaikki sinulle tärkeät asiat.

Nosta yrityksesi turvallisuustaso käyttäjänimien ja salasanojen tuolle puolen hallinnoimalla sovellusten ja tiedon käyttöä, varmennusta ja valtuutusta sekä työntekijöiden ja kolmansien osapuolten verkostoa.

Suojaa verkkoasi ja toimita sovelluksia ja tietoa salatusti samalla, kun varmistat 100 %:n toimivuuden ja suorituskyvyn. Saavuta turvallisuus, säännönmukaisuus ja riskien vähentäminen turvallisen etäkäytön, verkon segmentoinnin ja käyttöoikeuden valvonnan avulla.

Ota ohjat käsiisi sovellustasolla. Keskitä sovellukset datakeskukseen tai pilveen ja tarjoa turvallinen käyttömahdollisuus kaikilta laitteilta. Näin autat suojaamaan arkaluontoista liiketoimintatietoa ja puolustautumaan nollapäivä- ja palvelunestohyökkäyksiltä.

Suojaa yrityksen tiedot datakeskukseen tai pilveen loppupistelaitteen sijaan. Siiloihin tallentaminen, tietojen salaus ja turvallinen tiedostojen jakaminen voivat vähentää vuotojen ja hyökkäysten riskiä myös mobiililaitteilla samalla, kun ne varmistavat säännönmukaisuuden noudattamisen.

Edistyneet valvontatyökalut tarjoavat täyden näkyvyyden yrityksesi IT-infrastruktuuriin. Havaitse uhkat, väärät määritykset ja suorituskyvyn ongelmat, jotta voit vastata niihin nopeasti ja välttää keskeytykset toiminnassa. Noudata säädöksiä ja vähennä turvallisuus- ja säännönmukaisuustarkastusten laajuutta.

Tutustu tärkeisiin Citrix-tietoturvaratkaisujen käyttöä kuvaaviin tapauksiin

Anna työntekijöille ja kolmansille osapuolille turvallinen pääsy arkaluontoisiin liiketoimintatietoihin riippumatta siitä, ovatko he pää- tai sivukonttorissa tai ulkomaan toimipisteessä – myös yrityskauppojen ja -yhdistymisten aikana.

Voit vähentää turvallisuusriskejä huomattavasti antamalla pääsyn ainoastaan työtekijöiden tarvitsemaan tietoon. Hallinnoimalla etuoikeuksia sekä seuraamalla ja valvomalla käyttäjätoimintoja voit reagoida välittömästi epätavalliseen käytökseen.  

Anna työntekijöille mahdollisuus työskennellä turvallisesti ja tuottavasti fyysisten työpöytien ja perinteisten työaikojen ulkopuolella. 

Tarjoa työntekijöille ja kolmansille osapuolille heidän tarvitsemansa yrityssovellusten ja -tiedon turvallinen käyttöoikeus riippumatta siitä, ovatko he toimistossa, kotona tai tien päällä. Anna ihmisille lisäksi mahdollisuus käyttää yrityksen laitetta tai henkilökohtaista mobiililaitettaan valintansa mukaan.

Suojaa arkaluontoista tietoa ja tekijänoikeuksia, kuten liiketoimintasuunnitelmia, patentteja, taloustietoja, malleja ja asiakastietoja, katoamiselta ja varkauksilta varmistamalla sovellusten ja tiedon käyttöoikeus laajalle levinneissä organisaatioissa.

Hallinnoimalla sovelluksia ja tietoa keskitetysti, IT-osasto voi sallia valvotun käyttöoikeuden vain sellaisille ihmisille, jotka tarvitsevat niitä omassa työssään.

Yksinkertaista säännönmukaisuuden noudattamista luomalla vakaat valvonta-, raportointi- ja tarkastusprosessit.

Seuraa käyttäjien toimintoja sovelluksissa, tiedossa ja verkossa. Kun tiedät, kuka käyttää mitä ja milloin, voit todistaa noudattavasi tiukkoja turvallisuuskäytäntöjä ja voit helposti mukautua uusiin säädöksiin ja standardeihin.

Varmista, että liiketoimintasi kannalta tärkeät sovellukset ja tiedot ovat aina turvallisesti saatavilla suunniteltujen ja odottamattomien liiketoiminnan keskeytysten aikana, jotta työntekijät pysyisivät tuotteliaina.

Liiketoiminnan jatkuvuutta ja katastrofeista palautumista koskevan kokonaissuunnitelman tulisi kattaa sekä datakeskus- ja pilviympäristöt sekä työvoiman palautuminen. Sen tulee sisältää teknologiat ja parhaat käytännöt hyökkäysten ehkäisemiseksi ja saumattoman toiminnan ja tehokkaan tapauskäsittelyn varmistamiseksi.  

Mitä asiantuntijat ovat sanoneet Citrixin turvallisuudesta

EFSS-tiedostojen jakojärjestelmän tunnustettu markkinajohtaja

Alhaisimmat kokonaiskustannukset (TCO) / suojattu kbps

74 %
IT-alan ammattilaisista sanoo, että tietoturvakehystä tarvitaan turvallisen aseman parantamiseen ja riskien vähentämiseen

Lähde: Ponemon-tutkimus

Citrix Workspace tarjoaa sinulle integroidun ja joustavan kehyksen, jota tarvitset sovellusten, tietojen ja verkon suojaamiseen – ja liiketoimintasi turvaamiseen.

Citrix-ratkaisut vastaavat tärkeitä säännönmukaisuusstandardeja