Uuden IT-turvallisuusarkkitehtuurin tarve

Citrixin ja Ponemon Instituten maailmanlaajuinen tutkimus

Kyberhyökkäyksiä tapahtuu joka minuutti – ja meidän alallamme niitä ei yleensä käsitellä riittävän hyvin. Ymmärtääkseen paremmin syitä Citrix yhdisti voimansa Ponemon Instituten tutkijoiden kanssa ja selvitti, mikä estää yrityksiä kohtaamasta turvallisuusuhkia asianmukaisella tavalla. Lue, mitä saimme selville ja kuinka yritykset voivat suojata arkaluontoisimpia tietojaan fiksuin keinoin – kasvavasta hyökkäysmäärästä huolimatta.

Osa 3: Vaatimustenmukaisuuden haasteet ja turvallisuuden tehokkuus työpaikoilla

Raportti paljastaa:

  • Turvallisuustehokkuuden trendit työpaikoilla
  • Huolia yleisten tietosuojasäädösten (GDPR) noudattamisesta
  • Sukupolvien välisten erojen aiheuttamat riskit työpaikoilla

Osa 2: Vanhentuneen teknologian aiheuttamat riskit

Raportti paljastaa:

  • Mikä on päällimmäisenä mielessä uutta IT-turvallisuuskehystä suunniteltaessa
  • Tärkeimmät asiat, jotka tekevät organisaatioista haavoittuvaisia
  • Kuinka vanhentuneet turvallisuusteknologiat aiheuttavat riskejä yrityksille

Osa 1: Uuden IT-turvallisuusarkkitehtuurin tarve

Raportti paljastaa:

  • IT-turvallisuuden maailmanlaajuiset trendit
  • Turvallisuusriskit, joista sinun täytyy tietää
  • Kyberrikollisuuden hallinta, häirintäteknologiat ja organisaatiokohtaiset tekijät

69 prosenttia vastaajista uskoo organisaatioidensa olemassa olevien turvallisuusratkaisuiden olevan vanhentuneita ja riittämättömiä.

4 268
IT-alan ja IT-turvallisuusalan työntekijää haastateltiin 14 maassa

Seuraavat vaiheet

Vähennä monimutkaisuutta holistisen ja integroidun liiketoiminnan turvaamisen menetelmän avulla.