Pilvipalvelusiirron nopeuttaminen ja automatisointi

Yritysten siirtyessä pilvipalveluun ilmaantuu uusia verkkoliikennemalleja, joita perinteisiä WAN-rakenteita ei ole optimoitu käsittelemään. Luomalla runkoyhteys pilvipalveluliikenteelle datakeskuksen sijaitessa kaukana on kallista, ja sen mukanaan tuoma viive saattaa vaikuttaa sovellusten suorituskykyyn – mikä taas johtaa huonoon käyttökokemukseen. Jotta kussakin sivutoimipisteessä olevan oman tietoturvaratkaisun ylläpidon aiheuttamilta kustannuksilta vältytään, tarvitaan kustannustehokkaampi ja yksinkertaisempi malli. SD-WAN on ratkaisu, joka eliminoi viiveen ja liikenteen ylikuormituksen yksinkertaistetulla hallinnalla sekä älykkäällä, sääntöihin perustuvalla reitityksellä.

Tutustu

Jotta tietoturvavaatimukset voidaan täyttää pienemmällä määrällä sivutoimipisteessä olevia laitteita, tarvitaan tietojen suojaamista päällysverkon ympärille käyttämällä salausta sekä integroitua ja monivyöhykkeistä tilallista palomuuria. Sisäänrakennetun tilallisen palomuurin ansiosta Citrix SD-WAN kykenee tunnistamaan sovelluksia ja soveltamaan sääntöjä kuhunkin virtuaaliseen reititysverkkotunnukseen sekä rajaamaan sovellusten saatavuuden vyöhykekohtaisesti. Tämä sivutoimipisteen palomuuri korvaa erillisen rajapalomuurin tarpeen mahdollistamalla samalla suoran internetin erilliskäytön sivutoimipisteistä käsin.

Koska suuri osa yrityksen verkkoliikenteestä saattaa olla sidottu internetiin, tavoite on suojata se ilman tarvetta luoda runkoyhteyttä datakeskukseen tai tarvetta ylläpitää palomuureja sivutoimipaikoissa. Citrix SD-WAN voi ohjata liikenteen seuraavan sukupolven palomuuripalveluihin, esimerkkeinä Palo Alto Networks tai Zscaler. Tämän keskitetyn lähestymistavan ansiosta suojattu paikallinen erilliskäyttö on mahdollista, ja lisänä on edistynyt suojaus uhilta ja parempi käyttökokemus sivutoimipisteessä ehdottoman tärkeitä SaaS-sovelluksia käytettäessä. Tällainen myös vähentää niitä kuluja ja monimutkaisuutta, jotka aiheutuvat tietoturvalaitteiden hoidosta sivutoimipisteissä.

Eräs keskeinen vaatimus tämän päivän tietotekniikka-alan organisaatioille on kyky taata luotettava ja suojattu liitettävyys SaaS-sovelluksiin lähimpänä sitä paikkaa, jossa käyttäjät ovat. Citrix SD-WAN -ratkaisun avulla on mahdollista lähettää luotettavaa SaaS-liikennettä paikallisten internetyhteyksien kautta lähettämällä samalla kaikki muu liikenne takaisin datakeskukseen. Citrix SD-WAN kykenee tunnistamaan ja luokittelemaan yli 4 000 sovellusta; tällä taataan nopea ja suojattu pääsy pilvipalveluun suoraan sivutoimipisteestä paikallisten laajakaistayhteyksien kautta.

Citrix tukee Microsoft Office 365:n verkkoliitettävyyden periaatteita. Citrix SD-WAN takaa luotettavan yhteyden suoraan sivutoimipisteen sijainnista lähimmille Office 365 -etuoville käyttämällä julkistettuja Office 365 -päätepisteen URL- ja IP-osoitteita. Citrix SD-WAN antaa yrityksille valmiudet erottautua paikallisesti luotetusta ja viiveherkästä Office 365 -liikenteestä kaikissa sivutoimipisteissä samanaikaisesti.

Jos kyseessä on Office 365 -asiakas, joka käyttää myös Microsoft Azurea, Citrix SD-WAN voi saada Office 365 -sääntöasetukset suoraan Azuren virtuaalisesta WAN-verkosta Microsoft REST API:n kautta. Asiakkaan Office 365 -liikenneluokkia koskevat valinnat siirretään sivutoimipisteissä oleviin SD-WAN-laitteisiin. Citrix SD-WAN hyödyntää näitä käytäntöjä liikenteen jakamiseksi paikallisesti, optimointiin ja poistumiseen lähimpään Office 365 -etuoveen.

Learn more about Citrix SD-WAN for Office 365

Citrix-tuote

Citrix SD-WAN

  • säilyttää liitettävyyden useidenkin verkkovikojen aikana
  • eliminoi viiveen ja liikenteen ylikuormituksen yksinkertaistetulla hallinnalla sekä älykkäällä, sääntöihin pohjautuvalla reitittämisellä
  • takaa suojatun paikallisen verkosta erottautumisen edistyneellä uhkasuojalla varustettuna