Citrix NetScaler AppFirewall –
turvallisuuden tehokkuuden, suorituskyvyn ja pienten kokonaiskustannusten markkinajohtaja

NSS Labs suosittelee NetScaler AppFirewall -palomuuria verkkosovellusten palomuuritestissä. NSS Labs on itsenäisten turvallisuustutkimusten ja testausten tunnettu johtava taho, joka testasi WAF-tuottajien todellisia tuotteita vertaillen niiden turvallisuuden tehokkuutta, suorituskykyä ja kokonaiskustannuksia.

NSS Labsin WAF-tuotteiden testauksessa NetScaler AppFirewall luokiteltiin johtavaksi tuotteeksi turvallisuuden tehokkuudessa pienimmillä kokonaiskustannuksilla vuonna 2017.

NetScaler AppFirewall eroaa joukosta myös suorituskykyisenä WAF-palomuurina (eniten yhteyksiä sekunnissa (CPS) ja tapahtumia sekunnissa (TPS)) muihin WAF-tuotteisiin verrattuna.

Turvallisuuden tehokkuus: NetScaler AppFirewall onnistui torjumaan 100 prosenttia hyökkäyksistä kokonaistorjuntaprosentin ollessa 99,07.

  • NSS Labsin tekemiin WAF-tuotteiden turvallisuuden tehokkuustesteihin sisältyi testaus OWASP Top 10 -luokitelluilla hyökkäyksillä, kuten injektiot, Cross Site Scripting -hyökkäykset ja suojauksen määrittely väärin. Testiin sisältyi myös murtojen ja murtoyritysten tarkka havaitseminen ja kirjaaminen väärien hälytysten tunnistamisen lisäksi.
  • Suorituskyky: NetScaler AppFirewall sai myös hyvät pisteet (eniten yhteyksiä sekunnissa ja tapahtumia sekunnissa) muihin WAF-tuotteisiin verrattuna.
    Yleensä turvallisuuden tehokkuus ja suorituskyky ovat kääntäen verrannollisia. Siksi on tärkeää arvioida tuotteen turvallisuuden tehokkuutta myös sen suorituskyvyn yhteydessä.
  • Stabiilius ja luotettavuus: NetScaler AppFirewall selvisi 100-prosenttisesti kaikista stabiilius- ja luotettavuustesteistä.
    Verkon WAF-ratkaisuissa pitkäaikainen stabiilius on erityisen tärkeä tekijä, sillä virheellinen toiminta voi aiheuttaa verkkoyhteyden katkeamisen. NSS Labs testasi WAF-ratkaisujen stabiiliutta yhdessä niiden turvallisuuden tehokkuuden ylläpitämiskyvyn kanssa sekä normaalilla kuormalla että haitallisen verkkoliikenteen aikana.
  • Kokonaiskustannukset: NetScaler AppFirewall -palomuurilla on pienimmät kokonaiskustannukset muihin WAF-ratkaisuihin verrattuna, mutta se ylläpitää kuitenkin erinomaisesti turvallisuuden tehokkuutta JA suorituskykyä!

Täytä lomake ja pyydä raportti heti käyttöösi.

NSS Labs, Inc. ei tue yhtäkään sen tutkimusjulkaisuissa kuvattua toimittajaa, tuotetta tai palvelua. Se ei kehota teknologian käyttäjiä valitsemaan toimittajia vain korkeimpien arvosanojen perusteella. NSS Labs kieltää erityisesti kaikki takuut kaikkiin tässä mainittuihin tutkimuksiin liittyen, mukaan lukien tuotteen markkinoitavuus ja tiettyyn tarkoitukseen sopivuus.