Digitaalisen muutoksen taustavoima

Citrix keskittyy yhteen liikkeellepanevaan periaatteeseen: kaikkien maailman sovellusten turvallisiksi ja helppokäyttöisiksi tekemiseen. Missä tahansa. Milloin tahansa. Ja kaikilla laitteilla ja mistä tahansa verkosta.

Uskomme, että teknologian tehtävä on vapauttaa. Se vapauttaa yritykset venyttämään tuottavuuden ja innovaation rajoja. Se antaa ihmiselle mahdollisuuden työskennellä missä ja milloin tahansa. Ja se antaa IT-osastolle mielenrauhan siitä, että kriittiset järjestelmät ovat aina käytettävissä ja turvassa.

Tämän vuoksi Citrixin missio on mahdollistaa maailma, jossa ihmiset, organisaatiot ja asiat ovat turvallisesti yhteydessä toisiinsa ja turvallisesti käytettävissä. Paikka, jossa kaikki liiketoiminta on digitaalista liiketoimintaa. Maailma, jossa asiakkaillamme on valta tehdä ihmeistä totta. Voimme saavuttaa tämän luomalla maailman parhaita integroituja tekniikkapalveluita sovellusten ja tietojen turvalliseen toimittamiseen ⎯ milloin ja missä tahansa.

Strategioita visiomme saavuttamiseksi

Sitä mukaa, kun kaikenlaisesta liiketoiminnasta tulee digitaalista, organisaatiot tulevat yhä suurimmissa määrin riippuvaisiksi kyvystä luoda uusia huomiota herättäviä liiketoimintamalleja, uusia tapoja sitouttaa työntekijöitä ja asiakkaita sekä uusia tapoja työskennellä. Vanhojen järjestelmien monimutkaisuus ja rajoitukset sekä tietoturvahuolet estävät kuitenkin yrityksiä siirtymästä täysin digitaaliseen tulevaisuuteen.

Uskomme, että on olemassa parempi tapa tehdä digitaalisista yrityksistä totta. Edistääksemme digitaalista muutosta ja toteuttaaksemme näkemystämme keskitymme neljään ydinstrategiaan:

  • Tulemalla johtajaksi Työtila palveluna -ratkaisuissa (WaaS, Workspace as a Service) toimittamalla alan kattavimman ja integroiduimman alustan sovellusten, tietojen ja verkon turvalliselle toimittamiselle Citrix Cloud -palveluna.
  • Johtoasemamme ja kasvumme vahvistaminen sovellusten toimituksessa, virtualisoinnissa ja liikkuvuudessa.
  • Selkeän johtoaseman saavuttaminen suuryrityksille, keskisuurille yrityksille ja strategisten palvelujen tuottajille suunnattujen turvallisten verkkotoimitusratkaisujen alalla.
  • Tulemalla ensisijaiseksi ja käytetyimmäksi yritysten tiedostosynkronointi ja -jakoratkaisuksi (EFSS) yrityskäyttäjien parissa kaikissa segmenteissä.

Tutustu oman alasi ja liiketoimintasi ainutlaatuisiin tarpeisiin suunniteltuihin ratkaisuihin

Citrix (NASDAQ:CTXS) pyrkii tekemään mahdolliseksi maailman, jossa ihmiset, organisaatiot ja asiat ovat turvallisesti ja helppokäyttöisesti yhteydessä toisiinsa ennennäkemättömällä tavalla. Sen teknologia tekee maailman sovelluksista ja tiedosta turvallisia ja helppokäyttöisiä sekä mahdollistaa ihmisten työskentelyn missä ja milloin tahansa. Citrix tarjoaa kokonaisen ja integroidun portfolion työtila-palveluna -ratkaisuja, sovellustoimituksia, virtualisaatiota, liikkuvuutta, verkkotoimituksia ja tiedostonjakoratkaisuja, jotka antavat IT-osastoille mahdollisuuden varmistaa, että kriittiset järjestelmät ovat turvallisesti käyttäjien saatavilla pilvipalvelussa tai paikan päällä miltä tahansa laitteelta tai alustalta. Vuonna 2015 Citrix teki 3,28 miljardin dollarin liikevaihdon. Sen ratkaisut ovat käytössä ympäri maailmaa yli 400 000 organisaatiossa sekä yli 100 miljoonalla käyttäjällä. Lue lisää osoitteesta www.citrix.fi.