Oikeudellisia asioita, vaatimustenmukaisuutta ja yksityisyyttä koskevien tietojen käyttö

Tietosuojakäytäntö

Citrix pitää yksityisyyttä keskeisenä osana internetin käyttöä. Lue lisätietoja Citrixin tietosuojalausunnosta.

Lakitekninen ilmoitus

Tutustu näihin ilmoituksiin ja ehtoihin, jotka koskevat tämän sivuston käyttöä. Avaamalla, käyttämällä tai lataamalla mitä tahansa sisältöä tästä sivustosta hyväksyt nämä ilmoitukset ja ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat ohjeet

Nämä ohjeet auttavat selvittämään Citrixin tavaramerkkien oikeat muodot, merkitsemään tavaramerkit oikein ™- ja ®-symbolien avulla ja laatimaan asianmukaisen ilmoituksen Citrixin tavaramerkeistä. Lisäksi ohjeissa annetaan vastauksia tavallisiin kysymyksiin Citrixin tavaramerkkien oikeanlaisesta käytöstä.

NDA

Tietoja salassapitosopimuksesta Citrixin asiakkaille tai markkinointikumppaneille.

Verolomakkeet

Lataa Citrixin kanssa liiketoimintaa harjoittamista varten tarvittavat verolomakkeet.