Takaisin sanastoon

Mitä työpöytä palveluna (DaaS) tarkoittaa?

Työpöytä palveluna (Desktop as a Service, DaaS) on pilvitekniikkaa käyttävä ratkaisu, jolla yritykset voivat välittää pilvipalvelussa sijaitsevia virtuaalisia työpöytiä kaikkiin laitteisiin mistä tahansa. DaaS-ratkaisuissa toimitetaan kokonaisia isännöityjä työpöytiä sovellusten ja sähköpostin käyttämiseen turvallisesti verkon välityksellä. Ostaminen on yksinkertaista ja hallinnointi helppoa – IT-osaston ei tarvitse ylläpitää ohjelmistoja.

Miten DaaS toimii?

DaaS on tilattavana palveluna tarjottava ratkaisu. Siinä jokin ulkopuolinen pilvipalveluiden tarjoaja isännöi taustalla toimivaa virtuaalisten työpöytien ympäristöä (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) – tällaisia ovat esimerkiksi työpöytien käyttöjärjestelmiä ylläpitävät virtuaalikoneet. DaaS-palveluntarjoaja lähettää virtuaaliset työpöydät asiakkaan loppukäyttäjien laitteille.

DaaS-palveluntarjoajat hoitavat VDI-ratkaisun käyttöönoton sekä ylläpidon, tietoturvan, päivitykset, tietojen varmuuskopioinnin ja tallennuksen. Asiakas hallinnoi itse sovelluksia ja työpöytäkuvia. DaaS on hyvä valinta organisaatioille, jotka eivät halua investoida omissa tiloissaan hallinnoitaviin VDI-ratkaisuihin.

Miten VDI ja DaaS eroavat toisistaan?

DaaS on VDI, mutta sitä isännöidään pilvipalvelussa. VDI-ratkaisussa organisaatiot käyttävät virtuaalisia työpöytiä omissa tiloissaan toimivista datakeskuksista käsin. Yrityksen omat IT-tiimit vastaavat virtuaalisten työpöytien käyttöönotosta sekä infrastruktuurin hankkimisesta, hallinnoinnista ja päivityksestä.

DaaS on periaatteessa samanlainen, mutta siinä infrastruktuuri sijaitsee pilvipalvelussa. DaaS-ratkaisun tilaavien organisaatioiden ei tarvitse hankkia eikä hallinnoida omaa laitteistoa.

Miksi kannattaa valita DaaS?

Työntekijät odottavat voivansa tehdä työtään missä tahansa ja millä laitteella tahansa. Yritykset taas etsivät edullista ja yksinkertaista ratkaisua, jossa työskentelyyn tarvittavat sovellukset ja työpöydät toimittaisiin turvallisesti. Perinteisiä tietokoneympäristöjä rasittavat sekä yksinkertaiset IT-hallinnon rutiinitehtävät, kuten työntekijöiden salasanojen palauttaminen, että monimutkaisemmat prosessit, kuten tietoturvakorjaukset ja päivitykset, jotka vaikuttavat käyttäjien tuottavuuteen ja vievät järjestelmänvalvojilta kallisarvoista aikaa.

Vaikka monet yritykset ovatkin siirtymässä sovellusten ja työpöytien virtualisointiin, ratkaisut koetaan monimutkaisiksi ja pääomasijoituksia edellyttäviksi. Siksi monet organisaatiot etsivätkin yksinkertaistettua, käyttökustannusperiaatteella toimivaa ratkaisua.

DaaS on toteutuskelpoinen ratkaisu sellaisille asiakkaille, jotka pitävät VDI:in keskitetystä mallista ja standardienmukaisuudesta, mutta jotka kuitenkin arvostavat työpöytien perushallinnan hoitavan asiantuntijayrityksen palveluiden mukanaan tuomaa helppoutta. DaaS tarjoaa IT-osastolle useita etuja yksinkertaistamalla toimintoja ja välittämällä Windows-työpöydät ja -sovellukset turvallisesti työntekijöille.

DaaS-ratkaisun suurimmat edut:

  • Joustavuus: Kaikki työntekijät ja alihankkijat voivat käyttää sovelluksiaan, työpöytiään sekä tietojaan mistä tahansa ja työskennellä tuottavasti paikasta riippumatta.
  • Skaalautuvuus: Ratkaisua voidaan laajentaa ja supistaa liiketoiminnallisten tarpeiden mukaisesti – oli kyse sitten fuusioista ja yrityskaupoista, tilapäistyöntekijöiden palkkaamisesta kiiresesonkien aikana, alihankkijoiden (ohjelmistokehittäjien) kanssa työskentelystä tai toimipisteiden avaamisesta.
  • Liiketoiminnan jatkuvuus: Kun yritys ei ole riippuvainen laitteistoista, sen liiketoiminta voi jatkua myös luonnonkatastrofien tai muiden odottamattomien tapahtumien sattuessa.
  • Kustannustenhallinta: Yritykset maksavat vain sen, mitä ne käyttävät kuukausi- tai vuositilausmallien kautta. Lisäksi pääomamenot pienenevät ja käyttökustannusten ennakointi on helpompaa.
  • Tietoturva: DaaS tarjoaa käyttäjille turvallisen käyttöpisteen ja yksinkertaistaa työpöytien ja sovellusten hallintaprosesseja ja -käytäntöjä.
Lisämateriaalit